با جوان تا آسمان
60 بازدید
ناشر: خانه خرد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثر کوچک و در عین حال غنی،در پی نشان دادن رهنمودها و دیدگاه های امام علی(علیه السلام) در خصوص جوانان است. نوشتار فوق، بر اساس فرازی از نامه امام علی (علیه السلام) به فرزندش امام حسن مجتبی (علیه السلام) گردآوری شده است به اعتقاد مؤلف، مخاطب این نامه همه ی جوانان در تمامی زمان ها هستند. «با جوان تا آسمان» از چهار بخش کلی با جوان تا بهار (جوان و جستجو گری) با جوان تا باران (جوان و خود سازی)، با جوان تا دریا (جوان و جامعه) و با جوان تا آسمان (جوان و جهان آخرت) تشکیل شده است.