باورها و پرسشها
58 بازدید
ناشر: خانه خرد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فلسفه های جدید در مغرب زمین از سویی و پیشرفت های علوم انسانی از سوی دیگر پرسش های جدیدی را در حوزه دین و معارف دینی فراوری بشر غربی قرار داد و پس از چندی در قرن ارتباطات این سوالات در ذهن جوان شرقی و ایرانی نیز سرریز شد؛ از این رو اصطیاد پرسش ها و پاسخ دهی به آنها یکی از ضرورت های دوران معاصر است که بر دوش اندیشمندان اسلامی سنگینی می کند. باورها و پرسش ها، پاسخ دهی به پرسش هایی است که باورهای معاصر با آن مواجه هستند این مجموعه از هشت گفتار و یک نوشتار تشکیل یافته که متکفل تحلیل و تدلیل جدیدترین مسائل کلامی است. مکتب حسین (علیه السلام) و فرهیختگان، سر خاتمیت منابع شناخت دین،کمال دین،فقه و مدیریت،انسان شناسی اسلام،اخلاق سنتی و اخلاق مدرن،مدیریت فقهی،مدیریت علمی؛و فهم کتاب و سنت(نقد و بررسی قبض و بسط تئوریک شریعت) عناوین کلی این اثرند. این کتاب که شامل هشت سخنرانی استاد مهدی هادوی در جمع دانشگاهیان و فرماندهان سپاه است،دارای ویژگی هایی از جمله:شیوایی قلم، توجه به مغالطات شبهه گران، عنایت به اشکالات مبنایی،نشان دادن خاستگاه پرسش ها،بهره وری از روش ها معرفت شناختی،روان شناختی و انسان شناختی در پاسخ دهی، استفاده از شیوه های درون دینی و برون دینی و مطالب دیگر است.