تاریخ علم اصول از نگاه شهید صدر
53 بازدید
ناشر: خانه خرد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بدون شک، تاریخ هر علم، مدخلی مناسب برای ورود به آن دانش است، زیرا آدمی را از گذشته، خاستگاه، جایگاه و سیر تحولات مسایل، آگاه ساخته و وی را قادر می سازد تا نخست دریابد هم اکنون آن دانش در کجا قرار گرفته و بر روی هم چه نقاط قوت و ضعفی دارد و سپس از کجا و به چه صورت می توان بستر بالندگی آن را در آینده فراهم آورد. تاریخ علم اصول از نگاه شهید صدر، جهت آشنایی علاقمندان به تاریخ علم اصول و وقوف به فراز ونشیب های آن، بر اساس دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر توسط استاد مهدی هادوی تفسیر و تدریس و به خامه آقای روحانی تدوین شده است. این اثر در سه بخش کلی، فقه، اصول، و تاریخ علم اصول گردآوری شده و مشتمل بر مسایل مهمی چون: اخباریون شیعه و حسیون غرب، جایگاه تولد و مؤسس علم اصول، ترویج و القای تفکر اصولی از سوی ائمه (علیهم السلام)، دلیل غنای اصول فقه شیعه، دوره علم اصول از شیخ طوسی تا صاحب معالم و دوره کمال علم اصول از وحید بهبهانی تا دوران معاصر است. تبیین چگونگی پیدایش اصول در دامان فقه از مراحل ابتدایی تا شکل گیری آن به عنوان دانشی مستقل، بررسی منابع این علم و نشان دادن گونه ای از تأثیر متقابل تحول فقه و اصول در حوزه های شیعی و سنی بر یکدیگر از برجستگی های این مجموعه به شمار می رود.