ولایت و دیانت
54 بازدید
ناشر: خانه خرد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفسیر، تحلیل و تدلیل اندیشه ی سیاسی اسلام یکی از پررونق ترین مباحث نظری دوران معاصر است و در این میان نظریه ی «حکومت دینی» و «ولایت فقیه» جایگاه ویژه ای دارد. «ولایت و دیانت» جهت پاسخ یابی و پاسخ دهی به اساسی ترین پرسش های معاصر در حوزه ی اندیشه ی سیاسی اسلام به صورت عام و حکومت اسلامی و ولایت فقیه به طور خاص تهیه و منتشر شده است.