میقات سبز
59 بازدید
ناشر: خانه خرد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جویندگان علم در قدم های نخستین راه، هر چند با علاقه و نشاط به تحصیل می پردازند ولی در میانه راه، پرسش ها و دغدغه های فراوانی در ذهنشان پدیدار می شود، اگر این سؤالات پاسخ درخوری نیابند، چه بسا دانش پژوهان را از ادامه مسیر، دلسرد ساخته یا آنها را بدون انگیزه قوی و اولیه با کندی به دور از طراوت علمی به ادامه راه بکشاند. بزرگان علم و راه طی کرده های دانش، با توجه به اهمیت این مسأله، کوشش می کنند تا با پاسخ یابی و پاسخ دهی به این سوالات، انگیزه طالبان علم را تقویت کرده و آنان را به تداوم راه تشویق نمایند. استاد مهدی هادوی از آنجا که این مسیر لغزان و هیجان انگیز را تا حد زیادی طی کرده است، با بهره وری از تجارب تحصیلی، تدریسی و تحقیقی خویش سعی نموده با پاسخ دهی به این پرسش ها، همدم سبز خلوت طلاب جوان باشد. «میقات سبز» با طرح مباحثی چون: عوامل اختیاری و غیر اختیاری،معنی و موانع اجتهاد،کتاب های حوزوی،مراحل تحصیل،تحلیل مفاد طلبگی در شخصیت علمی، مقام علمی و نمایندگی پیامبر اکرم(ص)،جرعه زلالی است برای تشنگان معارف دینی.