نظریه اندیشه مدون (1)
51 بازدید
محل نشر: قبسات » بهار 1377 - شماره 7 (11 صفحه - از 98 تا 108)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر که بخش اول از «نظریه اندیشه مدون» است به قصد ارایه «راه‏کار» جهت استخراج شاکله دیدگاههای اسلام در موضوعاتی چون اقتصاد، سیاست، حقوق، تربیت و اجتماع و به قصد تفکیک عناصر موقعیتی و جهان‏شمول اسلام از یکدیگر به طرح مباحثی مانند بررسی سطوح و مراتب دین، عناصر ثابت و متغیر دین، تفکیک فلسفه و مکتب و نظام از یکدیگر براساس عناصر ثابت و متغیر دین و ارتباط این سه محور با یکدیگر و... می‏پردازد. «قبسات» ضمن آنکه بخشهای دیگر این مطلب را در فرصتهای مناسب آتی، تقدیم اهل تفکر می‏کند، از نقدها و تحلیلهایی که به بررسی این مقاله می‏پردازند استقبال می‏کند و آمادگی خود را جهت نشر آن ـ به قصد تعاطی افکار ـ اعلام می‏دارد.