تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
مهندسی برف و الکترونیک 
دانشگاه صنعتی شریف 
 
دکترا 
 
علوم اسلامی 
حوزه علمیه قم 
 
اجتهاد