مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدى
نام خانوادگی:هادوی تهرانی
پست الکترونیک:hadavi@hadavi.info
آدرس وب سایت:http://www.hadavi.info
نخصص ها:فقه و اصول ، فلسفه ، حقوق

زندگی نامه

استاد مهدى هادوى در سال 1340 در تهران زاده شد. وى پس از طىّ دوره دبستان و راهنمایى، به عنوان شاگرد ممتاز از دبیرستان خوارزمى که از دبیرستانهاى بسیار معتبر روزگار خود بود، در رشته ریاضى و فیزیک دیپلم گرفت و به عنوان یکى از پذیرفته شدگان ممتاز کنکور، در رشته مهندسى برق و الکترونیک دانشگاه صنعتى شریف مشغول به تحصیل شد.

وى پس از مدتى تحصیل غیر رسمى، تحصیلات رسمى حوزوى خود را از سال 1359 در قم آغاز کرد و در ادامه تحصیل، ادبیات و منطق را نزد آیت الله خوش‏وقت در تهران، فراگرفت. سپس بار دیگر به قم بازگشت و دوره سطح را در مدت پنج سال به پایان رساند و در امتحانات حوزه بارها به عنوان فرد ممتاز معرفى شد. پس از آن به تحصیل خارج فقه و اصول پرداخت و از اساتید بزرگى همچون آیات عظام شیخ جواد تبریزى، وحید خراسانى، بهجت فومنى، مکارم شیرازى، میرزا هاشم آملى و شیخ جعفر سبحانى استفاده کرد و بیش از همه در محضر درس آیت الله سید کاظم حائرى به تحصیل پرداخت.

استاد هادوى در فلسفه از محضر بزرگانى همچون آیت الله انصارى شیرازى، حسن زاده آملى، و مصباح یزدى بهره جسته و سالها به خوشه‏چینى از خرمن حکمت حکیم متأله آیت الله جوادى آملى مشغول بوده است. افزون بر این، وى از ابتداى حضور خود در قم، با سالک واصل حضرت آیت الله بهاءالدینى، مراوده و ارتباط مستمر و وثیق داشت و این ارتباط تا هنگام رحلت آن عارف فقیه برقرار بود. وى در نزد آن بزرگوار علاوه بر اخلاق و عرفان به تحصیل فقه و تفسیر قرآن و حدیث پرداخت.

استاد هادوى این توفیق را داشته است که تقریباً تمام دروس مقدمات و سطح حوزه علمیه را تدریس نماید و از سال 1369 به تدریس خارج فقه و اصول )عالیترین دوره آموزشى حوزه علمیه( اشتغال پیدا کند. در درس فقه روش ابتکارى وى که بر مقایسه بحث هاى فقهى اسلامى با حقوق جدید بر اساس متون اصلى، استوار است، نظر محققین را به خود جلب کرده است. افزون بر این، استاد به تدریس مباحث منطقى، فلسفى و کلامى اشتغال داشته و دارند و برخى آثار قلمى وى حاصل همین تحقیقات است.

استاد هادوى علاوه بر تدریس در حوزه علمیه، با دانشگاهها و مراکز آموزش عالى کشور همکارى علمى دارد. وى عضو شوراى بررسى متون علوم انسانى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى و رئیس گروه فقه و حقوق این شورا و عضو شوراى علمى کارشناسى ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتى شریف است. استاد هادوى همچنین در برخى از علوم جدید مانند اقتصاد، کلام جدید، فلسفه علم و فلسفه هنر، مطالعات و تحقیقات گسترده اى دارد که بعضى از آنها در قالب کتب و مقالات عرضه شده است.

وى به دو زبان انگلیسى و عربى تسلّط کامل دارد و تا حدّ زیادى با زبان فرانسه و آلمانى نیز آشناست. مهارت در زبان انگلیسى و کاربرد کامپیوتر، این امکان را براى وى فراهم کرد که اولین پاسخگوى مسائل اسلامى در ایران روى شبکه جهانى کامپیوترى)اینترنت( باشد.

استاد هادوى ضمن ارتباط و حضور در مراکز دینى و علمى کشورهاى مختلف اروپایى، آسیایى و آفریقایى در تأسیس مراکز فرهنگى اسلامى از جمله انجمن اهل بیت‏علیهم السلام در سوئیس، انجمن محمدیه در تایلند، مرکز اسلامى هلند و شوراى جهانى رهبران دینى (World Council of Religious Leaders WCRL    ) مشارکت داشته است.